juli 23, 2020

Bewegen in Oentsjerk

Na weken thuis zitten, is bewegen in de buitenlucht een aangename afleiding. De beweegcoaches ouderen van Tytsjerksteradiel (Frouwina van Dekken van KEaRN en Sjoerdje Kootstra van De Friese Wouden) organiseren daarom beweegactiviteiten voor ouderen. Met elkaar in de buitenlucht bewegen!

Vanaf 13 augustus kunt u bewegen in Oentsjerk. De bewoners van de flats waar we komen bewegen (rond Heemstra State) ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging via een zogenaamd ‘beweegtasje’.

Deelname aan de activiteit betekent voor de deelnemers:
• voorkomen en/of verminderen van eenzaamheid
• ontmoeting en plezier
• het ontwikkelen van fysieke en mentale veerkracht
• valpreventie
• kennis over (onder)voeding
• gezond langer thuis wonen

De deelnemers in Burgum waren zo enthousiast, dat na de drie geplande ochtenden er nog drie ochtenden georganiseerd werden.

In dit filmpje een indruk van de activiteit in Burgum:

Een samenwerking tussen KEaRN Welzijn, De Friese Wouden en High Five Sportstimulering